Veiligheid & hygiëne

Onze locaties zijn veilig en schoon. To Be Kind stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Elk jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen we zo nodig maatregelen.

Eerste hulp

Al onze vaste medewerkers hebben een EHBO-training gevolgd. Onze verbandkoffers voldoen aan alle eisen, worden door ons regelmatig onderhouden en staan onbereikbaar voor kinderen op duidelijk aangegeven plaatsen. We werken samen met verschillende huisartsenpraktijken.

Ontruimingsplan

De slaapkamers en groepen zijn voorzien van rookmelders en iedere slaapkamer heeft een verrijdbaar bedje dat met ontruimen kan worden gebruikt. In overleg met de brandweer hebben we vluchtroutes bepaald. Ieder jaar houden we calamiteitenoefeningen. Het ontruimingsplan is goed zichtbaar op de groepen en in de kantoren. Ook hangen er op alle locaties plattegronden van het gebouw op diverse plaatsen.

Veilig speelgoed

Het speelgoed is kindvriendelijk en veilig. We lezen de instructies goed en voldoet het speelgoed niet meer qua veiligheid, dan doen we het weg. Het buitenspeelgoed wordt door het keurmerkinstituut gekeurd op veiligheid.

Hygiëne

Speelgoed en ruimtes worden heel goed schoongehouden. De leidsters wassen hun handen veelvuldig. De schoonmaakmiddelen staan onbereikbaar voor kinderen in een afgesloten plaats opgeborgen. Wij werken altijd volgens hygiëne protocollen.

GGD

De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en werkwijze van onze locaties. Meer hierover staat beschreven op de pagina ‘GGD Inspectierapporten’.

Veiligheid- & Gezondheidsbeleid

Iedere locatie hanteert een eigen Veiligheid- en Gezondheidsbeleid. Deze kunt u vinden onder het kopje ‘Pedagogisch beleid’ bij de betreffende locatie.

Gezonde kinderopvang

To Be Kind wil dat kinderen gezond opgroeien, daarom werken wij aan Gezonde kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven.

Oudercommissie

To Be Kind heeft actieve oudercommissies. Vier maal per jaar vergadert de oudercommissie met het managementteam van To Be Kind. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de locatie besproken en is er tijd voor eventuele vragen.