Privacy policy

Datum: 1 november 2020

To Be Kind (‘ To Be Kind ‘, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), kerklaan 16, 2911 AD Nieuwerkerk aan den IJssel, is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van www.tobekind.nl.

To Be Kind spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites, toepassingen, diensten en tools (gezamenlijk aangeduid als “diensten”) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We kondigen materiële wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail.

Verzamelen van gegevens

We verzamelen persoonsgegevens van u en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: onze diensten gebruikt, u inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, uw account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, of wanneer u op andere wijze met ons communiceert.

Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die u identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met ons Cookiebeleid. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals informatie over contactgegevens die nodig zijn om uw kind(eren) aan te melden voor de opvang.

We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt of u inschrijft voor de nieuwsbrief bij ons:

 • Identificerende gegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, wanneer u uw kind(eren) inschrijft.
 • Andere gegevens die u genereert, of die horen uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van zoekopdrachten).
 • U kunt ons ook andere informatie verstrekken door middel van een webformulier, door uw gegevens toe te voegen, in het kader van de oplossing van geschillen of wanneer u op een andere wijze met ons communiceert over onze diensten.
 • Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om u te identificeren of uw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt of u uw kind(eren) inschrijft bij ons:

 • We verzamelen informatie over uw interactie met onze diensten, uw voorkeuren en uw communicatie met ons. Dit zijn gegevens die we ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u toegang krijgt tot onze diensten. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: apparaat-ID of unieke identificator, apparaattype, ID voor advertenties en unieke device token.
 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Vergeet niet dat u met de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatie diensten door een toepassing op uw mobiele apparaat kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van het apparaat.
 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL’s, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw browsegeschiedenis en uw webloggegevens.

Persoonsgegevens die we verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën

 • We gebruiken cookies, web beacons, unieke ID’s en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u uitvoert wanneer u onze diensten gebruikt binnen onze websites of e-mailcontent.
 • Zie Cookie Instellingen voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en hoe u ze beheert.

Cookies

Als u deze website voor het eerst bezoekt zag u privacy instellingen waar uw toestemming werd gevraagd om cookies te plaatsen. U kan de instellingen hier inzien, wijzigen of helemaal intrekken:

Wijzig uw privacy instellingen

Privacy instellingen historie

Toestemmingen herroepen

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verzameld

 • De persoonsgegevens die we rechtstreeks verzamelen vullen we aan met gegevens die we verzamelen van derden en deze voegen we toe aan uw gegevens. We verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens die openbaar beschikbaar zijn in het van toepassing zijnde rechtsgebied, aanvullende contactgegevens, gegevens van kredietcontroles en gegevens van kredietbureaus, voor zover toegestaan door van toepasselijke nationale wetgeving.
 • Persoonsgegevens over iemand anders mag u ons uitsluitend verstrekken met toestemming van die persoon. U moet deze persoon informeren over hoe we zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Gebruik van gegevens

We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen voor uiteenlopende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u na te komen en u onze diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om uw vitale belangen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Om u toegang te verstrekken tot onze diensten, in het kader van accountbeheer, het exploiteren, meten en verbeteren van onze diensten, het veilig en operationeel houden van onze diensten en het aanpassen van sitecontent met objecten en diensten die u mogelijk interessant vindt op basis van handelingen die u uitvoert.
 • Om u toegang te geven tot onze berichtenfunctie en overige functies.
 • Om contact met u op te nemen over uw kind(eren), om problemen op te lossen of anderszins om klantenservice te bieden.
  • Wanneer we voor doeleinden zoals hierboven beschreven contact met u opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS-berichten en post.
 • Om u andere diensten te bieden waarom u hebt verzocht, zoals beschreven wanneer we de gegevens verzamelen.
 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen. We hebben controlemaatregelen ingesteld om onze belangen af te wegen tegen uw rechten. Deze omvatten:

 • Onze diensten verbeteren, bijvoorbeeld door informatie te bekijken over vastgelopen of gecrashte pagina’s bij gebruikers, zodat we problemen kunnen opsporen en oplossen en u een betere ervaring kunnen bieden.
 • Onze advertenties aanpassen, meten en verbeteren aan de hand van uw voorkeuren voor aangepaste advertenties.
 • Contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post, uw mening te vragen door middel van onderzoek of vragenlijsten en u te informeren over onze diensten, zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.
 • Contact met u opnemen over zaken betreffende openbaar beleid of andere actuele evenementen. Dit kan een uitnodiging omvatten om een petitie te tekenen, een brief, een telefoongesprek of andere soorten campagnes in verband met openbaar beleid.
 • Gerichte marketing, service-updates en speciale acties aanbieden op basis van uw communicatievoorkeuren.
 • De prestaties meten van onze marketingcampagnes via e-mail (bijvoorbeeld door open- en klikfrequenties te analyseren).
 • De informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen bewaken en verbeteren.

We mogen uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken voor het volgende:

 • Marketing aan u aanbieden via e-mail.
 • Uw exacte geolocatie gebruiken om op locatie gebaseerde diensten aan te bieden.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde besluiten over u die u aanmerkelijk treffen, tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met u hebben, we uw toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.

Inzien, beheren en corrigeren

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

 • U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
 • We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat
 • Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, heb u het recht ons te vragen deze bij te werken
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
 • U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze diensten
 • Inzage, correctie en verwijderen van uw persoonsgegevens
 • U kunt de meeste van uw persoonsgegevens bekijken, controleren en wijzigen door deze op te vragen. Geef de juiste persoonsgegevens direct door als deze veranderen of niet kloppen.
 • Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om uw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u om inzage wilt verzoeken kun u contact met ons opnemen. Als u een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.
 • Als u verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonsgegevens of als u uw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat u alle diensten en klantenservice te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze privacyverklaring wordt toegestaan. Op uw verzoek verwijderen we uw gegevens uit onze systemen.

Delen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Gegevens van gebruikers blijven strikt geheim en worden onder geen enkel beding aan derden, andere ondernemingen of partijen vrijgegeven.

Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

De specifieke bewaartermijn van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd. Hoelang we persoonsgegevens bewaren kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de context van de diensten die we aanbieden en van onze wettelijke verplichtingen. Indien we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren, dan doen wij dat. Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het van toepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonsgegevens die worden bewaard in verband met een gerechtelijke procedure.

Als we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze.

Beveiliging

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neem dan contact op.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, het cookiebeleid of onze omgang met gegevens, kun u met ons contact opnemen.