Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Deze toeslag is voor u als ouder afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het inkomen van u en eventueel een partner.

De verwerkingsperiode bij de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag bedraagt ongeveer 8 weken. Houd hier rekening mee. Meer informatie hierover vindt u bij de belasting.

KinderopvangtoeslagBetaling

Wij versturen maandelijks per e-mail de facturen. Deze dienen per vooruitbetaling worden voldaan. Ouders of verzorgers kunnen, indien gewenst, een machtiging voor automatische incasso ondertekenen, zodat het verschuldigde bedrag kan worden afgeschreven.

Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat To Be Kind gesloten is. Uitgezonderd bij langdurige ziekte van uw kind, langer dan een maand. Er wordt twaalf maanden per jaar gefactureerd.