Gezonde kinderopvang

To Be Kind wil dat kinderen gezond opgroeien, daarom werken wij aan Gezonde kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven.

Coaches

Mariska en Bianca zijn de coaches van Gezonde Kinderopvang bij To Be Kind. Zij vormen de spil in de organisatie om de aandacht voor een gezonde leefstijl te waarborgen in het dagelijks werk en beleid binnen de organisatie. Zij hebben onze collega’s geschoold in Een Gezonde Start. In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rond gezonde leefstijl. Al onze pedagogisch medewerkers ontvingen in april 2020 het certificaat voor het volgen van de scholing. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen. En hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft. Een felicitatie waard!

Voeding

Gezonde Kinderopvang heeft ook betrekking op het voedingsbeleid. Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Dat betekent onder andere dat wij:

  • vooral producten uit de schijf van vijf aanbieden;
  • de hoeveel zout, suiker en verzadigd vet wat de kinderen binnenkrijgen beperken, en zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen;
  • feestjes gezond vieren.

Werken aan gezondheid heeft niet alleen te maken met gezonde voeding en beweging. Ook de veiligheid in de omgeving, groen/natuur, sociaal-emotionele ontwikkelingen, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid en bescherming tegen de zon zijn hierin belangrijke thema’s. Veel van de 11 thema’s binnen de “Gezonde Kinderopvang” verwerken wij in het dagelijkse ritme op de groep en het activiteitenprogramma.

Zo hebben wij onder andere een dagelijks beweegkwartier, waarbij de medewerkers een leuke beweegactiviteit aanbieden aan de kinderen.

Meer informatie? Zie ook: www.gezondekinderopvang.nl

Oudercommissie

To Be Kind heeft actieve oudercommissies. Vier maal per jaar vergadert de oudercommissie met het managementteam van To Be Kind. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de locatie besproken en is er tijd voor eventuele vragen.

Klachtenregeling

To Be Kind wil dat kinderen gezond opgroeien, daarom werken wij aan Gezonde kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven.