Alle informatie voor u als ouder(s)

Beste ouder(s),

Als ouder wilt u natuurlijk het allerbeste voor uw kind. Waar uw kind ook is, u wilt zeker weten dat uw kind in goede handen is. Zomaar uw kind overdragen aan de opvang kan daarom best een grote stap zijn. Gelukkig willen wij ook het allerbeste voor uw kind. Wij staan voor hoogwaardige opvang. Kinderen kunnen bij ons in een uitdagende en stimulerende omgeving spelenderwijs ontdekken, leren en zich ontwikkelen. Dit alles op hun eigen manier en in hun eigen tempo.

Wij hebben aandacht voor elk individueel kind. Wie bieden een goede, deskundige zorg, zodat u als (werkende) ouder erop kunt vertrouwen dat uw kind in een veilige omgeving is. Kinderen kijken graag naar elkaar. Ze doen elkaar na, leren van elkaar, trekken zich op aan de ander en spelen graag in elkaars nabijheid. Onze pedagogisch medewerkers zijn hierin een stabiele factor en geven de kinderen sturing waar nodig.

Opvangmogelijkheden en de gang van zaken

Onze organisatie To Be Kind biedt liefdevolle en christelijke opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij hebben diverse opvangmogelijkheden per locatie. Om alles op zo’n goed mogelijke manier te laten verlopen, alles overzichtelijk en gestructureerd te houden, volgen wij een aantal richtlijnen.

Hieronder vindt u alle informatie die voor u als ouder van belang kan zijn. U kunt hier meer lezen over ons beleid ten aanzien van pedagogiek, veiligheid, hygiëne en voeding.

Wij nodigen u tevens van harte uit om deel te nemen aan de oudercommissie van To Be Kind. Op deze manier kunnen wij samen de kwaliteit van ons aanbod voor de kinderen blijven verbeteren. Heeft u interesse in deelname? Dan zien wij uw e-mail graag tegemoet. U kunt uw deelname richten aan Ilse de Koning via .

De GGD Inspectierapporten kunnen ook op de website van Landelijk Register Kinderopvang worden ingezien.

Tarieven kinderopvang

Tarieven

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Veiligheid & Hygiëne

Veiligheid en Hygiene

Gezonde kinderopvang

Gezonde kinderopvang

Oudercommissie

Oudercommissie

Meldcode

Meldcode

GGD Inspectierapporten

GGD Inspectierapporten

Klachtenregeling

Klachtenregeling