Meldcode

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2013 in werking getreden. De meldcode helpt beroepskrachten op de juiste manier te handelen als er sprake is van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Vroeg stadium

In de wet is vastgelegd dat elke organisatie en iedere beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met de meldcode te werken. De meldcode geldt voor partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling in de sectoren gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, jeugdzorg, justitie en kinderopvang. Bij de aanpak is het belangrijk om een in zo vroeg mogelijk stadium signalen te herkennen. Het is van belang dat de beroepskrachten weten welke stappen kunnen of moeten worden gezet om het geweld te stoppen. Hierin worden zij bijgestaan door de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Informatie Meldcode

Meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u op de website van de rijksoverheid.

Veiligheid & hygiëne

Onze locaties zijn veilig en schoon. To Be Kind stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Elk jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen we zo nodig maatregelen.

Gezonde kinderopvang

To Be Kind wil dat kinderen gezond opgroeien, daarom werken wij aan Gezonde kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven.