Oudercommissie

To Be Kind heeft actieve oudercommissies. Vier maal per jaar vergadert de oudercommissie met het managementteam van To Be Kind. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de locatie besproken en is er tijd voor eventuele vragen. Verder legt To Be Kind regelmatig vraagstukken voor, waarbij advies van de OC gewenst, dan wel verplicht, is.

De oudercommissie heeft vooral als taak het bewaken van de dagelijkse gang van zaken, beleid en kwaliteit.

Over de volgende onderwerpen kunnen de ouders (zowel gevraagd als ongevraagd) advies geven:

  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid);
  • Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • De openingstijden;
  • Het beleid rondom de voorschoolse educatie;
  • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.

Deze onderwerpen zijn vastgelegd in artikel 1.60 van de Wet Kinderopvang. Oudercommissies kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen over deze onderwerpen.

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze oudercommissies per locatie:
– ’s Gravenweg te Nieuwerkerk aan den IJssel:
– IKC Rehoboth te Nieuwerkerk aan den IJssel:
– Prinsen en Prinsessen te Capelle aan den IJssel:
– Het Kasteel te Almkerk:

Wij streven ernaar om voor iedere locatie een oudercommissie te hebben. Tot die tijd is de AOR  (alternatieve ouderraad regeling) van toepassing op de locaties waar nog geen OC is. 

Klachtenregeling

To Be Kind wil dat kinderen gezond opgroeien, daarom werken wij aan Gezonde kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven.

GGD Inspectierapporten

Ieder jaar wordt iedere vestiging van To Be Kind geïnspecteerd door de GGD. Op deze pagina kunt alle inspectierapporten teruglezen.