GGD Inspectierapporten

De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en werkwijze van onze locaties. Hieronder vindt u per locatie en opvangmogelijkheid het bijbehorende GGD Inspectierapport.

Locatie Het Koraal te Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie IKC De Triangel te Capelle aan den IJssel

Locatie Rehoboth te Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie Het Sportkasteel te Utrecht

Locatie Het Kasteel te Almkerk

Locatie Het Mozaïek te Krimpen aan den IJssel

Locatie Kleurrijk te Waddinxveen

Locatie De Wegwijzer te Zwijndrecht

Locatie De Driemaster te Ridderkerk

Locatie Kroonkruid te Nieuwerkerk a/d IJssel

Locatie De Cirkel te Nieuwerkerk a/d IJssel

Pedagogisch beleid

To Be Kind biedt kwalitatief goede opvang. Het vastleggen van de gang van zaken binnen To Be Kind middels een pedagogisch beleidsplan beschouwen wij als een onderdeel van het leveren van kwaliteit. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en wat men kan verwachten.

Meldcode

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2013 in werking getreden. De meldcode helpt beroepskrachten op de juiste manier te handelen als er sprake is van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.