GGD Inspectierapporten

De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en werkwijze van onze locaties. Hieronder vindt u per locatie en opvangmogelijkheid het bijbehorende GGD Inspectierapport.

Locatie Het Koraal te Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie Prinsen en Prinsessen te Capelle aan den IJssel

Locatie Schoolstraat (IKC Rehoboth) te Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie Het Sportkasteel te Utrecht

Locatie Het Kasteel te Almkerk

Locatie Rembrandt te Amsterdam

Locatie Het Mozaïek te Krimpen aan den IJssel

Locatie Kleurrijk te Waddinxveen

Pedagogisch beleid

To Be Kind biedt kwalitatief goede opvang. Het vastleggen van de gang van zaken binnen To Be Kind middels een pedagogisch beleidsplan beschouwen wij als een onderdeel van het leveren van kwaliteit. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en wat men kan verwachten.

Lees meer

Meldcode

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2013 in werking getreden. De meldcode helpt beroepskrachten op de juiste manier te handelen als er sprake is van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer