Een christelijk perspectief voor kinderen op onze opvang

Pasen is niet alleen een tijd van chocolade-eieren en paashazen, maar een belangrijke periode waarin we de opstanding van Jezus Christus vieren. Voor kinderen op onze opvang willen we deze diepgaande betekenis van Pasen benadrukken. In deze blog delen we hoe we Pasen op onze opvang vieren.

Het hoopvolle verhaal van PasenPasen op de opvang

In de aanloop naar Pasen zijn er een aantal cruciale gebeurtenissen waar we bij stilstaan op de kinderopvang. We lezen voor uit de Bijbel en vooral met belangrijke christelijke vieringen, zorgen we dat kinderen die verhalen te horen krijgen. Zo beginnen we bij Witte Donderdag: In de Bijbel is te lezen hoe Jezus samen met zijn discipelen aan het laatste avondmaal zit, en het is tijdens deze maaltijd dat Jezus zegt dat een van zijn discipelen hem zal verraden en dat Judas de benen neemt. Later op de avond gaat Jezus de tuin van Getsemane in om te bidden; de plek waar Judas hem met een kus verraadt, en waar Jezus in de boeien wordt geslagen. Dit verraad leidt tot de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag. Met Goede Vrijdag herdenken we dan ook hoe Jezus werd gekruisigd en stierf aan het kruis voor onze zonden. Dat klinkt misschien verdrietig, en dat is het ook wel een beetje. Maar we vertellen de kinderen, dat daar het verhaal niet stopt. Na Goede Vrijdag komt Stille Zaterdag. Op deze dag wordt de graflegging van Jezus herdacht. In de avond wordt in veel kerken gebeden tijdens de zogenaamde paaswake en sommige kinderen op de opvang gaan ook op deze dag naar de kerk om te bidden. Het is een tijd van reflectie en bezinning op het offer dat Jezus bracht uit liefde voor ons allemaal. De volgende dag vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood! Het is Paaszondag. Hij is niet meer in het graf, Hij leeft! Dat is iets heel bijzonders, want het laat zien dat zelfs als iets heel verdrietig lijkt, er altijd hoop is. Het is een nieuw begin, vol met hoop en liefde.

Symbool van nieuw Leven

Echter, het verhaal van Pasen gaat verder dan de dood. Het staat ook symbool voor nieuw leven en wedergeboorte. We leggen aan de kinderen uit dat ondanks het verdriet van Goede Vrijdag, de opstanding van Jezus op de derde dag laat zien dat het leven triomfeert over de dood. Net zoals een kuiken uit zijn ei komt, zo is Jezus uit de dood opgestaan om ons nieuw leven te geven.

Het Paaslicht

Tijdens Pasen hebben we het vaak over licht. We steken kaarsen aan en versieren ons huis met lichtjes. Dat doen we omdat het licht ons herinnert aan Jezus, die het licht van de wereld wordt genoemd. Hij brengt licht in ons leven, zelfs op de donkerste dagen. Het is alsof Hij ons een knuffel geeft en zegt: “Alles komt goed”. We moedigen de kinderen aan om zelf dit licht te verspreiden door vriendelijkheid, liefde en mededogen te tonen aan anderen om hen heen.

Delen in vreugde en dankbaarheid

Een belangrijk aspect van Pasen is het delen in vreugde en dankbaarheid. We vertellen de kinderen over de blijdschap van de discipelen toen ze ontdekten dat Jezus was opgestaan. Op onze opvang moedigen we kinderen aan om deze vreugde te delen door middel van vriendelijkheid en het tonen van waardering voor anderen. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van kleine paasgeschenken of het schrijven van bedankbriefjes.

Een diepere betekenis van feestelijkheden

Terwijl we genieten van paaseieren zoeken en andere festiviteiten, willen we niet vergeten waarom we Pasen vieren. Het draait allemaal om de triomf van het leven over de dood, en de hoop die dit met zich meebrengt. Mogen deze lessen van Pasen de harten van onze kinderen verlichten en hun viering een diepere betekenis geven. Laten we samen deze mooie boodschap vieren en delen met anderen.

Als u geïnteresseerd bent om uw kind(eren) naar onze opvang te brengen, kunt u meer informatie vinden op onze website. Direct inschrijven is ook mogelijk via het inschrijfformulier.