Liefdevolle zorg: de vijf talen van liefde in onze christelijke kinderopvang

In de kern van onze kinderopvang, To Be Kind, staat een diepgeworteld geloof in liefde als het fundament voor de zorg en ontwikkeling van elk kind. Wij geloven dat liefde essentieel is; het vult niet alleen onze ‘liefdestank’, maar ook die van elk kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. Wij hanteren dan ook de liefdestalen in onze kinderopvang, zoals Gary Chapman en Ross Campell die beschrijven in hun boek De vijf talen van de liefde van kinderen. Als christelijke kinderopvang passen wij deze liefdestalen toe in onze kinderopvang, daarbij ligt het onderstaande Bijbelse citaat ten grondslag aan ons werk.

“Al ware het dat ik alles had wat ik kon bezitten, maar ik had de liefde niet.”

De 5 talen van liefde in onze kinderopvang

Bij To Be Kind erkennen we dat elk kind een unieke ‘liefdestaal’ spreekt, een manier waarop ze ouderlijke liefde het beste begrijpen en ontvangen. Om dit te faciliteren, streven we ernaar om de vijf talen van liefde toe te passen in onze dagelijkse praktijk:

  1. Liefdestaal een – Fysieke aanraking: Lichamelijke genegenheid is een belangrijk aspect van liefdevolle zorg. Door middel van knuffels, troostende handen en bemoedigende aanrakingen creëren we een sfeer van warmte en geborgenheid.
  2. Liefdestaal twee – Positieve woorden: We spreken bemoedigende woorden uit, benadrukken positieve eigenschappen en moedigen kinderen aan in hun ontwikkeling. We geloven in het opbouwen van zelfvertrouwen door middel van positieve communicatie.
  3. Liefdestaal drie – Tijd en aandacht: In onze kinderopvang nemen we de tijd om elk kind persoonlijke aandacht te geven. Door samen te spelen, te praten en activiteiten te delen, bouwen we een hechte band op waarin liefde voelbaar is.
  4. Liefdestaal vier – Geschenken: Het geven en ontvangen van cadeautjes kan een krachtige uiting van liefde zijn, maar een cadeau moet ook gevoeld worden. Wanneer onze pedagogisch medewerkers iets geven, zorgen zij ervoor dat hierbij ook de andere liefdestalen gebruikt worden.
  5. Liefdestaal vijf – Dienstbaarheid: Liefde wordt getoond door daden. Onze pedagogisch medewerkers handelen met zorg en aandacht, tonen empathie en zetten zich in voor het welzijn van elk kind. We streven naar een omgeving waarin liefde tastbaar wordt door vriendelijke handelingen.

Onze visie: liefde als basis voor zekerheid

Ons streven is om elk kind een gevoel van zekerheid te bieden, geworteld in liefde. We geloven dat wanneer een kind zich geliefd en veilig voelt, het de vrijheid heeft om te groeien tot een vrijgevige en liefdevolle volwassene. Bij To Be Kind mogen kinderen zichzelf zijn, spelenderwijs ontdekken en leren, en zich ontwikkelen op hun eigen unieke manier en tempo.

Kernwaarden: liefde, respect en ontwikkelingsgericht werken

Onze kernwaarden vormen het fundament van ons handelen:

  • Liefde: Onze pedagogisch medewerkers benaderen kinderen liefdevol, met positiviteit en aandacht voor het individu.
  • Veiligheid en geborgenheid: We creëren een klimaat van veiligheid en geborgenheid door aandacht, liefde en acceptatie te combineren met duidelijke regels en grenzen.
  • Respect: Kinderen leren bij ons respect voor anderen, delen, en kennismaken met verschillende normen en waarden.
  • Jezelf kunnen zijn: We bieden kinderen de ruimte om zichzelf te zijn, te ontspannen, te ontwikkelen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit te uiten.
  • Ontwikkelingsgericht werken: We stimuleren spelenderwijs leren, waarbij elk kind centraal staat en zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelt.

Liefdestalen in onze kinderopvang

In ons streven naar liefdevolle zorg putten we uit onze christelijke overtuiging en vormen we een partnerschap met ouders om samen te werken aan de bloeiende ontwikkeling van elk kind. Bij To Be Kind staat liefde centraal, en het is ons verlangen om samen met u en uw kind te bouwen aan een toekomst vol groei, liefde en zekerheid.

Heeft u interesse om uw kind(eren) naar onze opvang te brengen? Ga dan naar het inschrijfformulier. Meer informatie over onze opvang vindt u hier.