Peuteropvang in Zwijndrecht bij IKC De Wegwijzer

Bij de peuteropvang in Zwijndrecht vinden wij het belangrijk dat elk kind zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. Tijdens onze peuterochtenden zorgen wij ervoor dat we van ieder kind een goed beeld krijgen wat hij of zij nodig heeft en op welke manier wij het beste kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van elk individueel kind. We bieden een veilige en stabiele omgeving en werken met een vast team van pedagogisch medewerkers, zodat uw kind zich vertrouwd voelt.

Peutergroep op locatie Hoofdland

Onze peutergroep is gevestigd in IKC De Wegwijzer in een kindvriendelijke rustige buurt. Aangrenzend aan de school is een vrij nieuw speelplein. Onze peutergroep zit in een mooi ruim en licht lokaal met veel ramen. Wij werken met een team van vaste pedagogisch medewerkers en een teamleidster. Daarnaast hebben wij een nauwe samenwerking met de basisschool. Dit heeft als voordeel dat uw kind de school al leert kennen en we uw kind goed kunnen voorbereiden op het basisonderwijs. Ook zien de peuters de leerkrachten en andere kleuters al, waardoor de doorstroom naar de basisschool vaak soepeler verloopt.

Eigen mentor en goede samenwerking

Iedere peuter heeft zijn of haar eigen mentor die verantwoordelijk is voor het observeren van de ontwikkelingen, het onderhouden van het oudercontact en het bieden van een veilige omgeving.

Wij zijn een klein team, daarom kunnen wij nauw met elkaar samenwerken. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van wat er in de groep speelt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de tijd krijgen om creatief bezig te zijn, buiten te spelen of een groepsspel te doen in de gymzaal. Daarbij staat het ontspannen en tegelijkertijd leren centraal.

UK en Puk-methode

Bij onze peuteropvang in Zwijndrecht werken wij met de methode van Uk en Puk. Op deze manier bieden wij de kinderen structuur, geven wij duidelijke herkenning voor het basisonderwijs en er is extra aandacht voor de Nederlandse taalontwikkeling.

Creativiteit en lekker buitenspelen

Bij de peutergroep aan het Hoofdland vinden wij creativiteit belangrijk. We doen vaak creatieve activiteiten met de kinderen, zoals knutselen, kleuren en kleien. Daarnaast wordt er veel buiten gespeeld op het fijne speelplein. Peuters kunnen hier veilig ontdekken, leren en ontwikkelen. Ook spelen de kinderen geregeld in de gymzaal. Hier doen wij spelletjes, zoals tikkertje en estafette. De pedagogisch medewerkers verzinnen een spel of laten de kinderen met ideeën komen. Bij het eten wordt er gebeden en worden er Bijbelverhalen verteld.

peuteropvang Almkerk

Wennen op de peuteropvang

Wanneer uw peuter voor het eerst naar de opvang gaat en met andere peuters in aanraking komt, is het belangrijk dat hij of zij de tijd krijgt om te wennen aan de groep. De pedagogisch medewerkers laten uw peuter altijd kennismaken met de andere kindjes en we geven een rondleiding om te laten zien waar alles staat. Ook geven we uw peuter wat meer persoonlijke aandacht wanneer hij of zij hier behoefte aan heeft.

De peuters krijgen gezonde voeding aangeboden, zoals crackers en fruit.

Openingstijden

Onze peuteropvang in Zwijndrecht is geopend van maandag t/m donderdag van 08:20 – 12:20 uur. Naast onze peutergroep hebben wij ook een BSO op deze locatie.

Adresgegevens

Hoofdland 2
3332 RG Zwijndrecht

Tel: 06 – 26669518
E-mail:

Wij zijn een opvang met de christelijke geloofsovertuiging. Wij hanteren de christelijke normen en waarden en vinden het belangrijk dat wij en kinderen respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Daarnaast bidden wij, wordt er (voor)gelezen uit de Bijbel en vieren wij christelijke feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren met elkaar.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun creativiteit ontwikkelen. Door middel van kinderparticipatie betrekken wij kinderen bij de beslissingen die wij maken. Wij stimuleren dat kinderen zelf met ideeën komen voor bijvoorbeeld nieuw speelgoed, de inrichting van het lokaal en activiteiten.

Als peuteropvang werken we nauw samen met basisschool De Wegwijzer. Zo werken we mee met de thema’s en diverse activiteiten binnen de school. Door de nauwe samenwerking is het voor kinderen makkelijker doorstromen naar de basisschool. We onderhouden de nauwe contacten met de leerkrachten en de school.

We werken met vaste pedagogisch medewerkers binnen onze organisatie. De kinderen hebben altijd een vast gezicht en een eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de overdracht naar de ouders en houdt de ontwikkeling van het kind bij door middel van de observaties.

Onze locatie is gelegen in basisschool De Wegwijzer. Op deze manier kunnen ouders hun kind op één veilige locatie brengen en halen.
De peuteropvang is nog geheel nieuw en fris, waardoor uw kind zich in een warme en moderne omgeving kan ontwikkelen met divers speel- en ontwikkelingsmateriaal.

Zeer betrokken Kinderdagverblijf

De pedagogisch medewerkers zijn fantastisch voor Bruno. Hij gaat er iedere dag met veel plezier naar toe. Leuke

Jeroen Pernot

Kom gauw eens langs bij een van onze locaties! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN KINDEROPVANGTOESLAG?

(Meewerkend-)locatiemanager

Ik ben Jannize van de Bok en als (meewerkend-)locatiemanager werk ik op de kinderopvang binnen IKC de Wegwijzer in Zwijndrecht. Op beide locaties van IKC de Wegwijzer bieden wij opvang aan. Op locatie Hoofdland is de peuteropvang op maandag t/m donderdag geopend en is de BSO de hele week geopend voor de kinderen van groep 1 t/m 3. Op locatie Van Karnebeekpad bieden wij BSO aan de kinderen van groep 4 t/m 8.

Samen met het team zorg ik ervoor dat uw kind in goede handen is en dat het leerzame en fijne momenten beleeft samen met de andere kinderen. Mocht u vragen hebben over contracten, ruilingen, extra dagen of over het welzijn van uw kind, dan ben ik het aanspreekpunt van deze locatie.

U kunt contact met mij opnemen middels het e-mailadres: .

  • Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de ochtend.