Peuteropvang in Ridderkerk, onderdeel van IKC De Driemaster

Bij de peuteropvang in Ridderkerk hebben wij oog voor ieder individueel kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, daarom dragen wij graag bij aan de ontwikkeling van uw kind. Tijdens onze peuterochtenden vinden wij het belangrijk om ieder kind goed in beeld te krijgen. We bieden een veilige en stabiele omgeving en werken met een vast team van pedagogisch medewerkers, zodat uw kind zich vertrouwd voelt.

Peutergroep in Ridderkerk op De Driemaster

Onze peutergroep is gevestigd in IKC De Driemaster van scholengemeenschap LEV-WN in een kindvriendelijke buurt. Het gebouw is recent verbouwd. Er is een groot speelplein. Onze peutergroep zit in een fijn en ruim lokaal met veel ramen. Wij werken met een team van vaste pedagogisch medewerkers en een teamleidster. Daarnaast hebben wij een nauwe samenwerking met de basisschool. Dit heeft als voordeel dat uw kind de school al leert kennen en we uw kind goed kunnen voorbereiden op het basisonderwijs. Ook zien de peuters de leerkrachten en andere kleuters al, waardoor de doorstroom naar de basisschool vaak soepeler verloopt.

Eigen mentor en goede samenwerking

Iedere peuter heeft zijn of haar eigen mentor die verantwoordelijk is voor het observeren van de ontwikkelingen, het onderhouden van het oudercontact en het bieden van een veilige omgeving.

Wij zijn een klein team, daarom kunnen wij nauw met elkaar samenwerken. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van wat er in de groep speelt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de tijd krijgen om creatief bezig te zijn, buiten te spelen of een groepsspel te doen in de gymzaal. Daarbij staat het ontspannen en tegelijkertijd leren centraal.

Beweging en gezonde voeding

Wij vinden beweging en gezonde voeding belangrijk. Tijdens de peuterochtenden hebben wij een beweegkwartier, waarin alle kinderen even flink in beweging komen met leuke activiteiten, zoals een ochtendgym. Daarnaast wordt elke week vers fruit geleverd. De peuters krijgen bij ons een verantwoorde snack, hierbij kunt u denken aan een gekookt eitje, rauwkost, cracker, soepstengel of rijstwafel. Uiteraard houden wij hierbij rekening met allergieën en leeftijd.

Wennen op de peuteropvang

Wanneer uw peuter voor het eerst naar de opvang gaat en met andere peuters in aanraking komt, is het belangrijk dat hij of zij de tijd krijgt om te wennen aan de groep. De pedagogisch medewerkers laten uw peuter altijd kennismaken met de andere kindjes en we geven een rondleiding om te laten zien waar alles staat. Ook geven we uw peuter wat meer persoonlijke aandacht wanneer hij of zij hier behoefte aan heeft.

De peuters krijgen gezonde voeding aangeboden, zoals crackers en fruit.

Openingstijden

De VSO is geopend van 7:00-8:30 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
De peuteropvang is geopend van 8:45-12:15 uur van maandag t/m vrijdag.
De vakantieopvang is geopend van 7:30-18:00 uur maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Naast onze peutergroep hebben wij ook een BSO op deze locatie.

Wij zijn een opvang met de christelijke geloofsovertuiging. Wij hanteren de christelijke normen en waarden en vinden het belangrijk dat wij en kinderen respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Daarnaast bidden wij, wordt er (voor)gelezen uit de Bijbel en vieren wij christelijke feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren met elkaar.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun creativiteit ontwikkelen. Door middel van kinderparticipatie betrekken wij kinderen bij de beslissingen die wij maken. Wij stimuleren dat kinderen zelf met ideeën komen voor bijvoorbeeld nieuw speelgoed, de inrichting van het lokaal en activiteiten.

Als peuteropvang werken we nauw samen met basisschool De Driemaster. Zo werken we mee met de thema’s en diverse activiteiten binnen de school. Door de nauwe samenwerking is het voor kinderen makkelijker doorstromen naar de basisschool. We onderhouden de nauwe contacten met de leerkrachten en de school.

We werken met vaste pedagogisch medewerkers binnen onze organisatie. De kinderen hebben altijd een vast gezicht en een eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de overdracht naar de ouders en houdt de ontwikkeling van het kind bij door middel van de observaties.

Onze locatie is gelegen in basisschool De Driemaster. Op deze manier kunnen ouders hun kind op één veilige locatie brengen en halen.
De peuteropvang is nog geheel nieuw en fris, waardoor uw kind zich in een warme en moderne omgeving kan ontwikkelen met divers speel- en ontwikkelingsmateriaal.

Ook in de schoolvakanties zijn wij geopend. We bieden vakantieopvang aan en zijn alleen gesloten op nationale feestdagen.
In de vakanties loopt het dagritme van de peuteropvang door en blijven we bezig met de ontwikkeling van uw kind. Wij zoeken dan vaker de natuur op, zoals het maken van een boswandeling.

Zeer betrokken Kinderdagverblijf

De pedagogisch medewerkers zijn fantastisch voor Bruno. Hij gaat er iedere dag met veel plezier naar toe. Leuke

Jeroen Pernot

Kom gauw eens langs bij een van onze locaties! RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN KINDEROPVANGTOESLAG?

Locatiemanager

Mijn naam is Franny van Hengel-Nowee, locatiemanager binnen IKC De Driemaster. Samen met de andere pedagogisch medewerkers zorg ik ervoor dat onze opvang in Ridderkerk een locatie is waar kinderen van 2-13 jaar zich thuis voelen: van de opvang voor de peuters tot en met de kinderen in groep 8. Ontmoeting, samen ontwikkelen en leren zijn de kernwoorden die belangrijk zijn binnen ons IKC. Het werk is afwisselend en uitdagend, want naast dat ik locatiemanager ben, draai ik ook mee op de groep.

Voor alle kinderopvang gerelateerde zaken kunt u zich wenden tot mij. Ik ben bereikbaar per e-mail via .  Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. Op andere dagen worden uw vragen de eerstvolgende werkdag beantwoord.

Momenteel hebben wij nog plek voor het plaatsen van kinderen. Dus schroom niet om contact op te nemen en kom vrijblijvend een keer een kijkje nemen.