Peuteropvang in Krimpen aan den IJssel op basisschool Het Mozaiek

Op de peuteropvang kunnen kinderen tussen twee en vier jaar één of meerdere ochtenden komen spelen en leren. Door het samen spelen met leeftijdsgenootjes en het doen van allerlei peuteractiviteiten leert uw kind o.a. sociale vaardigheden en stimuleren we de emotionele en creatieve ontwikkeling, waardoor uw kind een goede voorbereiding op de basisschool heeft. Het kind kan kennis maken met verschillende soorten materialen die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn. Door samen te plakken, kleien, verven, boekjes te bekijken, tafel- en kringspelletjes te spelen, ervaren peuters hoe het is om iets in groepsverband te doen. De pedagogisch medewerkers werken volgens een vaste dagindeling en programma. Veiligheid en geborgenheid, sfeer en gezelligheid zijn belangrijke basisvoorwaarden op de peutergroep. Het kind ‘hoeft nog niet’. De peuter mag zich in alle vrijheid al spelend ontwikkelen.

Eigen mentor en goede samenwerking

Iedere peuter heeft zijn of haar eigen mentor die verantwoordelijk is voor het observeren van de ontwikkelingen, het onderhouden van het oudercontact en het bieden van een veilige omgeving.

Wij zijn een klein team, daarom kunnen wij nauw met elkaar samenwerken. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van wat er in de groep speelt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de tijd krijgen om creatief bezig te zijn, buiten te spelen of een groepsspel te doen in de gymzaal. Daarbij staat het ontspannen en tegelijkertijd leren centraal.

Creativiteit en lekker buitenspelen

Bij de peutergroep aan het Una Corda vinden wij creativiteit belangrijk. We doen vaak creatieve activiteiten met de kinderen, zoals knutselen, kleuren en kleien. Daarnaast wordt er veel buiten gespeeld op het fijne speelplein. Peuters kunnen hier veilig ontdekken, leren en ontwikkelen. Ook spelen de kinderen geregeld in de gymzaal. Hier doen wij spelletjes, zoals tikkertje en estafette. De pedagogisch medewerkers verzinnen een spel of laten de kinderen met ideeën komen. Bij het eten wordt er gebeden en worden er Bijbelverhalen verteld.

peuteropvang Almkerk

Wennen op de peuteropvang

Wanneer uw peuter voor het eerst naar de opvang gaat en met andere peuters in aanraking komt, is het belangrijk dat hij of zij de tijd krijgt om te wennen aan de groep. De pedagogisch medewerkers laten uw peuter altijd kennismaken met de andere kindjes en we geven een rondleiding om te laten zien waar alles staat. Ook geven we uw peuter wat meer persoonlijke aandacht wanneer hij of zij hier behoefte aan heeft.

De peuters krijgen gezonde voeding aangeboden, zoals crackers en fruit.

Openingstijden

Onze peuteropvang in Krimpen aan den IJssel is geopend van maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 – 12:00 uur. Naast onze peutergroep hebben wij ook een BSO op deze locatie.

Adresgegevens

Una Corda 34
2925 BX Krimpen aan den IJssel

Tel: 06 – 82 58 225
E-mail:

Wij zijn een opvang met de christelijke geloofsovertuiging. Wij hanteren de christelijke normen en waarden en vinden het belangrijk dat wij en kinderen respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Daarnaast bidden wij, wordt er (voor)gelezen uit de Bijbel en vieren wij christelijke feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren met elkaar.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun creativiteit ontwikkelen. Door middel van kinderparticipatie betrekken wij kinderen bij de beslissingen die wij maken. Wij stimuleren dat kinderen zelf met ideeën komen voor bijvoorbeeld nieuw speelgoed, de inrichting van het lokaal en activiteiten.

Als peuteropvang werken we nauw samen met basisschool Het Mozaiek. Zo werken we mee met de thema’s en diverse activiteiten binnen de school. Door de nauwe samenwerking is het voor kinderen makkelijker doorstromen naar de basisschool. We onderhouden de nauwe contacten met de leerkrachten en de school.

We werken met vaste pedagogisch medewerkers binnen onze organisatie. De kinderen hebben altijd een vast gezicht en een eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de overdracht naar de ouders en houdt de ontwikkeling van het kind bij door middel van de observaties.

Onze locatie is gelegen in basisschool Het Mozaiek. Op deze manier kunnen ouders hun kind op één veilige locatie brengen en halen.
De peuteropvang is nog geheel nieuw en fris, waardoor uw kind zich in een warme en moderne omgeving kan ontwikkelen met divers speel- en ontwikkelingsmateriaal.

Zeer betrokken Kinderdagverblijf

De pedagogisch medewerkers zijn fantastisch voor Bruno. Hij gaat er iedere dag met veel plezier naar toe. Leuke

Jeroen Pernot