Peuteropvang in Amsterdam bij IKC Veerkracht

Bij de peuteropvang in Amsterdam hebben wij oog voor ieder individueel kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, daarom dragen wij graag bij aan de ontwikkeling van uw kind. Tijdens onze peuterochtenden vinden wij het belangrijk om ieder kind goed in beeld te krijgen. We bieden een veilige en stabiele omgeving en werken met een vast team van pedagogisch medewerkers, zodat uw kind zich vertrouwd voelt.

Peutergroep De kleine Rembrandt aan de Slotermeerlaan

Onze peutergroep is gevestigd in IKC Veerkracht in een kindvriendelijke rustige buurt. Dit gebouw is recent gebouwd. Aangrenzend aan de school is een vernieuwd speelplein en in de buurt zijn tevens diverse speeltuinen te vinden. Onze peutergroep zit in een mooi ruim en licht lokaal met veel ramen. Wij werken met een team van vaste pedagogisch medewerkers en een teamleidster. Daarnaast hebben wij een nauwe samenwerking met de basisschool. Dit heeft als voordeel dat uw kind de school al leert kennen en we uw kind goed kunnen voorbereiden op het basisonderwijs. Ook zien de peuters de leerkrachten en andere kleuters al, waardoor de doorstroom naar de basisschool vaak soepeler verloopt.

Eigen mentor en goede samenwerking

Iedere peuter heeft zijn of haar eigen mentor die verantwoordelijk is voor het observeren van de ontwikkelingen, het onderhouden van het oudercontact en het bieden van een veilige omgeving.

Wij zijn een klein team, daarom kunnen wij nauw met elkaar samenwerken. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van wat er in de groep speelt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de tijd krijgen om creatief bezig te zijn, buiten te spelen of een groepsspel te doen in de gymzaal. Daarbij staat het ontspannen en tegelijkertijd leren centraal.

UK en Puk-methode

Bij onze peuteropvang in Amsterdam werken wij met de methode van Uk en Puk. Dit is een VVE-programma waarbij we de kinderen structuur aanbieden, duidelijke herkenning voor het basisonderwijs en extra aandacht voor de Nederlandse taalontwikkeling.

Peuteropvang AmsterdamCreativiteit, kunst en lekker buitenspelen

Bij Peutergroep De kleine Rembrandt is kunst belangrijk. Er hangen mooie schilderijen en we doen vaak creatieve activiteiten met de kinderen, zoals knutselen, kleuren en kleien. Daarnaast wordt er veel buiten gespeeld op het mooie speelplein. Peuters kunnen hier veilig ontdekken, leren en ontwikkelen. Ook spelen de kinderen geregeld in de grote gymzaal. Hier doen wij spelletjes, zoals tikkertje en estafette. De pedagogisch medewerkers verzinnen een spel of laten de kinderen met ideeën komen. Bij het eten wordt er gebeden en worden er Bijbelverhalen verteld, zoals die van de Ark van Noach.

Wennen op de peuteropvang

Wanneer uw peuter voor het eerst naar de opvang gaat en met andere peuters in aanraking komt, is het belangrijk dat hij of zij de tijd krijgt om te wennen aan de groep. De pedagogisch medewerkers laten uw peuter altijd kennismaken met de andere kindjes en we geven een rondleiding om te laten zien waar alles staat. Ook geven we uw peuter wat meer persoonlijke aandacht wanneer hij of zij hier behoefte aan heeft.

De peuters krijgen gezonde voeding aangeboden, zoals crackers en fruit.

Openingstijden

Onze peuteropvang in Amsterdam is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 – 12:30 uur. Naast onze peutergroep hebben wij ook een BSO op deze locatie.

Tarievenwijzer
Bereken je nettobijdrage
Bekijk laatste GGD rapport

Wij zijn een opvang met de christelijke geloofsovertuiging. Wij hanteren de christelijke normen en waarden. Respectvol en liefdevol met elkaar omgaan, dat vinden wij belangrijk. Daarnaast bidden wij, wordt er (voor)gelezen uit de Bijbel en vieren wij christelijke feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren met elkaar.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun creativiteit ontwikkelen, daarom betrekken wij de kinderen bij de beslissingen die wij maken. Wij stimuleren dat kinderen zelf met ideeën komen voor bijvoorbeeld nieuw speelgoed, de inrichting van het lokaal en activiteiten.

Op de peutergroep werken wij met de thema’s van Uk en Puk. Bij ieder thema organiseren wij diverse activiteiten zoals creatieve activiteiten, verschillende liedjes zingen, verhaaltjes lezen en beweegactiviteiten.

De peuters hebben ruime speelkeus. Zo kunnen zij met auto’s, poppen, blokken en treintjes spelen in de speelhoeken. Daarnaast zijn er puzzels om te maken en denkspelletjes, zoals memorie.

Naast een groot plein met speeltoestellen, zijn er in de omgeving ook leuke speeltuinen waar we weleens naartoe gaan.

In de ochtend bieden wij de kinderen fruit en een cracker aan. Het beleg op de cracker is gezond (zuivelspread, kipfilet, 100% pindakaas, appelstroop, humus). We drinken water (met fruit) of lauwe thee.

Zeer betrokken Kinderdagverblijf

De pedagogisch medewerkers zijn fantastisch voor Bruno. Hij gaat er iedere dag met veel plezier naar toe. Leuke

Jeroen Pernot

Locatiemanager

Ik ben Sanne Koster en ik ben locatiemanager van locatie Rembrandt – IKC Veerkracht.

Op deze locatie zijn peuters en BSO kinderen van harte welkom. Samen leren, samen leven staat op het IKC centraal waarbij we uitgaan dat iedereen talenten heeft gekregen. Wij dagen de kinderen uit om hun talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen en bieden ook nieuwe kansen om hun talenten te ontdekken.

Voor alle kinderopvang gerelateerde zaken kunt u zich wenden tot mij. U kunt contact met mij opnemen via , mijn werkdagen zijn maandag tot en met donderdag.

Sanne Koster
Sanne Koster