Klachtenregeling

To Be Kind heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Onze voorkeur gaat er naar uit dat als u een klacht heeft,  u deze als eerste bespreekbaar maakt bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht (alleen schriftelijk) indienen bij de directie. U kunt uw klacht dan sturen naar info@tobekind.nl t.a.v. de directie.

Hier kunt u ons Intern Klachtenreglement vinden.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat voor ouders de weg vrij naar informatie, advies en oudercommissie of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

Hier kunt u ons Intern Klachtenreglement vinden

Zeer betrokken Kinderdagverblijf

De pedagogisch medewerkers zijn fantastisch voor Bruno. Hij gaat er iedere dag met veel plezier naar toe. Leuke

Jeroen Pernot

GGD Inspectierapporten

Ieder jaar wordt iedere vestiging van To Be Kind geïnspecteerd door de GGD. Op deze pagina kunt alle inspectierapporten teruglezen.

Lees meer

Pedagogisch beleid

To Be Kind biedt kwalitatief goede opvang. Het vastleggen van de gang van zaken binnen To Be Kind middels een Pedagogisch Beleidsplan beschouwen wij als een onderdeel van het leveren van kwaliteit. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en wat men kan verwachten.

Lees meer

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE