Bij To Be Kind willen wij onze peuters goed voorbereiden op de basisschool. Om te zorgen dat onze peuters optimaal worden voorbereid, hebben wij een specialist die op alle locaties werkzaam is en onze peuters goed begeleidt. Onze peuterspecialist geeft peuters de zorg en aandacht die zij nodig hebben, zodat zij een goede start kunnen maken als zij voor het eerst naar de basisschool gaan. Hieronder volgt een kort interview met onze peuterspecialist Melanie van de Velde.

Melanie van de Velde

Peuterspecialist Melanie van de Velde

Wat doet een peuterspecialist precies?

‘Als peuterspecialist onderhoud ik het contact met de basisscholen waar de peuters heen gaan. Ik zorg voor een goede observatiemethode en leerlijnen. Zo geven wij elke maand aandacht aan een ontwikkeling, o.a. op het gebied van de sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling, motoriek en rekenontwikkeling. Op de kinderdagverblijven voer ik deze ontwikkelingsgerichte activiteiten uit met de peuters en ik ondersteun de pedagogisch medewerkers op de peutergroepen.
Daarnaast zorg ik ervoor dat de ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Er wordt een inloopspeelkwartier bij de peuterochtenden ingevoerd, er komen activiteiten voor thuis die bij onze maandelijkse thema’s passen en ouders worden uitgenodigd om per thema een activiteit mee te doen op de groep. Kortom, ik wil de kwaliteit van onze peutergroepen blijven verbeteren, maar ook aan ouders laten zien wat er op de groepen speelt, zodat zij weten wat hun kind meemaakt.’

Hoe heb jij je verdiept in dit specialisme? Waar heb jij kennis vergaard en welke opleiding(en) heb je gedaan?

‘Ik ben afgestudeerd als pedagogisch medewerker en medewerker maatschappelijke zorg. Daarnaast ben ik opgeleid tot pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Qua werkervaring heb ik zeven jaar op de peutergroepen gestaan en ben ik drie jaar teamleidster geweest voor ik als peuterspecialist aan de slag ging. In de tussentijd heb ik niet stil gezeten en heb ik de cursussen Gezonde Kinderopvang en Meldcode gevolgd. Daarnaast heb ik mij ook verdiept in de VVE en ook hier mag ik advies over geven. Vorige maand heb ik de opleiding speltherapeut afgerond.’

Waarom heb jij gekozen om je te specialiseren in peuters?

‘De interactie met peuters vind ik geweldig. Ik wil ze graag een veilige omgeving bieden waarin zij zich kunnen en durven te ontwikkelen. Daarnaast vind ik het ontzettend mooi om de groei en ontwikkeling van peuters te zien. Je maakt zoveel prachtige momenten met hen mee.’

Waarom is deze functie bij To Be Kind er gekomen?

‘Deze functie is er gekomen om peuters meer onder de aandacht te brengen binnen de organisatie. Het is belangrijk om peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool om eventuele achterstanden te voorkomen en de overstap zo makkelijk mogelijk te maken. Als peuterspecialist ben ik gefocust op de peuters en kan ik goed overzien welke peuters meer begeleiding nodig hebben en hier direct op inspelen, zodat een achterstand wordt voorkomen of op korte termijn wordt verholpen.’

Wat zijn je dagelijkse bezigheden?

‘Als peuterspecialist houd ik mij vooral bezig met het voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Ik ondersteun waar nodig de pedagogisch medewerkers en breng in kaart welke peuters meer begeleiding nodig hebben, zodat elke peuter een vliegende start kan maken op de basisschool.’

Wat vind jij het leukste aan deze functie?

‘Het leukst vind ik om bij te dragen aan de kwaliteit binnen To Be Kind en de peuters te zien opgroeien. Ook vind ik het erg belangrijk dat peuters zich op hun gemak voelen bij mij: ik bouw graag een band met hen op en dat is nog leuk ook!’

Wat is je meest bijzondere ervaring die je hebt meegemaakt als peuterspecialist?

‘Ik ben nog niet zo lang peuterspecialist. Ik vind het tot nu toe mooi om te zien dat de peuters zich steeds meer op hun gemak voelen bij mij.

 Wanneer is jouw werkdag geslaagd?

‘Mijn werkdag is geslaagd als ik leerzame activiteiten voor de kinderen heb bedacht, als ik deze succesvol met hen heb uitgevoerd en ik zie dat zij het naar hun zin hebben. Als mijn collega’s tevreden zijn en ik ze goed kan ondersteunen, geeft mij dat ook een goed gevoel!’

Waar ben je het meest trots op in je werk?

‘Ik ben het meest trots op dat ik kinderen mag helpen groeien in hun ontwikkeling en dat ik hen leuke en leerzame activiteiten mag aanbieden in een veilige omgeving.’