Inspiratie en tools door de muziekcoachMuziek op de BSO

Bij To Be Kind komt er geregeld een muziekcoach om de pedagogisch medewerkers te inspireren en concrete tools aan te reiken. De coach geeft speelse muziekworkshops aan de kinderen waarbij de medewerkers laagdrempelig aansluiten. Er wordt gewerkt binnen wisselende thema’s met een op maat gemaakte verhaallijn. Facetten van muziek, zang, dans, theater en spel worden met elkaar gecombineerd; vooral speels en creatief.

Voorbereiding en begin van de workshop

Een workshop begint eigenlijk voordat het begint. De leider dient zich comfortabel te voelen en bewust het contact in te gaan, vanuit liefde. Kinderen zijn ontzettend gevoelig en over het algemeen erg leergierig. Waarschijnlijk leren ze het meest van imitatie. Eenmaal zittend in de kring, eventueel op een kleed, begint men met een duidelijk welkomstlied, dit geeft veiligheid en vertrouwen. Daarna zingen we een lied voor God en bidden we om Zijn zegen. Vervolgens wordt het thema geïntroduceerd dat via een rode draad uitmondt tot een Bijbelgefundeerde conclusie.

Muzikale spelletjes en thema’s

Hier horen diverse muzikale spelletjes bij om meer grip op en beleving van het thema te krijgen. Getallen kunnen direct vertaald worden in ritme (bijv. aantal vruchten of lettergrepen). De schudeitjes zijn hierbij erg populair. Een dirigent helpt om de kinderen tegelijkertijd het ritme te laten spelen. Of men kan zelf experimenteren. Dit kan ook op een bestaand liedje met een duidelijke puls via een luidspreker, waardoor er extra structuur wordt geboden en het makkelijker wordt om mee te spelen.

Andere slaginstrumenten kunnen ook gebruikt worden om vrij te improviseren, maar dit kan overprikkelen en destructief worden. Diverse spelvormen kunnen onder begeleiding worden gehanteerd zoals: hard/zacht, snel/langzaam, alleen/samen en om de beurt, één/enkele instrument(en) doorgeven. Met meer structuur kan de rust worden bewaard en kan men bewuster deelnemen. Kinderen hebben hier extra behoefte aan omdat hun hersenen dit nog niet goed zelf kunnen.

Klapspelletjes en bodypercussion

Eenvoudige klapspelletjes gecombineerd met zingen kunnen erg leuk zijn (zoals ‘Papegaaitje leef je nog’), wat in feite al een soort bodypercussion is en zeker uit te breiden is. Dit helpt om minder snel te overprikkelen en bewuster te worden van het eigen lijf.

Samen zingen en dansen

Samen zingen en/of dansen is voor kinderen heel leuk en natuurlijk. Dit kan makkelijk met een leider die de kinderen gaan imiteren. Het kan heel goed werken dat de kinderen elkaar gaan imiteren, als ze er klaar voor zijn en durven. Dit kan door de begeleider onder de aandacht worden gebracht, met stem, beweging, gezichtsexpressie, gebaren of zelfs muzikaal.

Muziek en beweging

Diverse soorten muziek kunnen bewust worden ingezet om te activeren of juist rustig te laten worden door langzaam te bewegen. Bijna alle lichaamsdelen kunnen bewogen worden en creatieve en eenvoudige houdingen kunnen gekoppeld worden aan een verhaal. Liedjes via een speaker kunnen een duidelijke en leuke stimulans geven, maar samen zingen en spelen blijft misschien onovertroffen.

Afsluiting en reflectie

Het kan gunstig zijn om de workshop met rustigere muziek af te sluiten zodat de kinderen handelbaarder zijn. Na afloop kan er nog kort gereflecteerd worden op de les en dan afsluiten met een duidelijke ‘high-five’ bijvoorbeeld.

Conclusie van onze muziekcoach

Muziekworkshops op de BSO bieden een speelse en creatieve manier om kinderen te inspireren en te onderwijzen. Door middel van thema’s, liedjes, ritmespelletjes en beweging wordt een veilige en stimulerende omgeving gecreëerd waarin kinderen kunnen leren en groeien. De rol van de muziekcoach is cruciaal in het ondersteunen van pedagogisch medewerkers en het introduceren van nieuwe, leuke manieren om muziek in het dagelijkse programma te integreren. Deze workshops helpen kinderen niet alleen om muzikaal te ontwikkelen, maar dragen ook bij aan hun algemene welzijn en ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk om Gods liefde naar de kinderen uit te dragen en thema’s binnen de muziek gaan dan ook vaak over de liefde die God voor ons heeft.

Dit artikel is geschreven door Christian Maliy, Muziekcoach bij To Be Kind